Rising life expectancy means an increase in the number of elderly people with hearing loss in the population. Many elderly people live in nursing homes, with varying care needs. A substantial proportion of these people will need help with their hearing aids and other hearing devices.

Vi lever lengre. Det medfører en økning i antall eldre med hørselsutfordringer i befolkningen. Mange eldre lever på pleie- og omsorgshjem og har sammensatte behov. En betydelig andel av denne gruppen trenger hjelp med høreapparater og annet hørselsteknisk utstyr. 

Linker
Prosjektomtale på HLFs nettsider (norsk) | Artikkel på engelsk/Paper in english (.pdf)