Finska Diskrimineringsombudsmannens pressmeddelanden om funktionsnedsättning och diskriminering (FI-SE)

12.12.2016 Utredningen om diskrimineringsupplevelser hos personer med funktionsnedsättning som diskrimineringsombudsmannen har gjort ger en dyster bild av vardagen och samhällspositionen hos personer med funktionsnedsättning. Av respondenterna berättar över 60 % att de upplevt diskriminering under det senaste året. Respondenterna...