Sedan två år tillbaka är alla svenska filmer som går upp på bio textade. En stor vinst för hörselskadade. Men fortfarande finns det biofilmer som personer med hörselnedsättning inte kan ta del av.

Läs mer