”FPA köper också i fortsättningen tillräckligt med tolktjänst för att möta behoven hos dem som har rätt till tjänsten. Målet med den upphandlingen är även att ordna tolktjänsten jämlikt för de olika kundgrupperna. FPA:s verksamhet styrs av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer.”

Läs mer (.pdf)