Nordisk Sommarvecka för vuxendöva 2017

Den första nordiska sommarveckan för vuxendöva hölls 1981 i Middelfart i Danmark. Ett nordiskt veckoarrangemang som fram till 1989 anordnades varje år men som från 1991 ändrades till vart annat år. Detta till följd av att ett ökat deltagarantal ställde större krav på både program och planering. Sverige har vid fem olika tillfällen stått som värd för de här arrangemanget, nämligen i Höör 1983, Kungälv 1987, Ludvika 1993, Mariefred 2001 och Härnösand 2009.

Snabblinkar/mer information
Om Leksand och Dalarne Fritidssysselsättningar 
Program och anmälan Hur kommer jag dit?
Sommarveckans historik  
 
 

Den 23:e nordiska sommarveckan är nu planerad att hållas vecka 29 (mitten av juli månad) nästa år på Leksands folkhögskola. Leksand är centralort i landskapet Dalarna och ligger ca 200 km NV om Stockholm. Vuxendöva i Sverige (VIS) har tillsatt en arbetsgrupp för uppdraget. Skolan ligger vackert vid Siljans strand och nära både badplats och centrum. Verksamheten som startade 1953 grundades av konstnären Gustaf Theodor Wallén. Han hade under många år vistats utomlands men i början på 1900-talet flyttade han till Leksand och lät då uppföra bland annat ett tvåvåningshus i rundtimmer med Orsaknutar. Avsikten med skolan var att ge ungdomarna en plats att under handledning hantera verktyg, måla, rita och utbilda sig till dugliga ochgoda människor.

Skolan har idag logimöjligheter för 160deltagare. Matsalen kan ta emot 120 ätande personer men fler under sommaren då man kan sitta ute. Föreläsningssalen som också är gymnastiksal rymmer max 200 personer. På skolområdet finns också ett vandrarhem. Under sommaren anordnas ett stort antal sommarkurser inom olika hantverksområden. Så under den här veckan finns förmodligen stora möjligheter att bese och kanske prova på olika hantverk, såsom bokbinderi, keramik och silversmide. I dagsläget har VIS bokat för 60 deltagare.

Leksand Folkhägskole

Klik för at gå til Google Maps

Dalarna omnämns tidigt i Sveriges historia och där har också stora kulturpersoner och idrottsgiganter gjort avtryck. Ett faktum som orsakat att Dalarna årligen besöks av hundratusentals människor. Siljan är Sveriges sjunde största sjö som enligt uppgift uppkom då en meteorit slog ner i området.

_2ND5661

Dans och hög stemning, Sommarveckan 2015

Programmet är inte fastställt ännu men kommer säkert att omfatta många intressanta föreläsningar och buss- och båtutflykter runt och på Siljan. Mer information och inbjudan till 2017 års Nordiska sommarvecka för vuxendöva kommer lite längre fram i höst.

Snabblinkar/mer information
Om Leksand och Dalarne Fritidssysselsättningar 
Program och anmälan Hur kommer jag dit?
Sommarveckans historik