Bild: Wilfred Hildonen

Insändare Bild: Wilfred Hildonen

Tillgången till skrivtolk är många gånger avgörande då vi talar om delaktighet. Skrivtolkning är ett viktigt redskap som möjliggör en kvalitativ kommunikation för personer med nedsatt hörsel.

Det beräknas att cirka 15 procent eller 750 000–800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselnedsättning och att siffran globalt ungefär är 466 miljoner människor.

Read more at: https://www.hbl.fi/artikel/ratten-till-delaktighet-galler-ocksa-personer-med-horselnedsattning/