För att utveckla tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har FPA ordnat kundråd. Responsen från kundråden har varit enhällig: fungerande tolktjänser ger jämlikhet på många sätt.

Flera tolkar jobbade tillsammans med medlemmarna i kundråden.

Den tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som FPA ordnar främjar möjligheterna för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar och sköter distansservicen.

Read more at: https://elamassa.fi/allmant/tolktjansten-ar-ett-villkor-for-delaktighet-i-samhallet/