Seminar program

seminar – program_engelsk 07

seminar – program_dansk_03

VDNR hade haft årsstämma den 25 september och fått en ny kassör från Finland, Maria Kahanen, och en sekreterare från Danmark, Ella Myhring Høgedal.

Här kan du se ett antal presentationer från ”VDNR Seminarium 2021” om skrivtolkning och CI samt presentationer om tolkning som hålls på Hörselförbundets nätevenemang.

Tal-till-text v/ Anders Olsvoll, HLF Briskeby, Norge
En svensk handbok i tal-till-texttolkning v/ Ulf Norberg, Stockholms universitet, Sverige
Den Nationale Tolkemyndighed v/ Bo Kragelund, kock för Tolkemyndigheden, Danmark
Foredrag om CI: Rehabilitering för cochleaimplantattagare v/ Abigail Anne Kressner, biträdande professor, DTU Health Tech, Danmark
Varför människor med ett cochleaimplantat lyssnar på musik v/ Jeremy Marozeau, Hearing Systems, DTU, Danmark
Situationen för tal till text (STT) Tolkning i nordiska och baltiska länder v/ Liisa Samlpenger, Finland
Uppstart tal-till-text v/ Teet Kallaste, Estland

Online foredrag i Høreforeningen

Skrivetolkning – Teknik og statistik v/ Peter Lundh, Høreforeningens Døvblevne- og tolkebrugerudvalg, Danmark

Skrivetolkning i Danmark og Europa v/ Aïda Regel Poulsen, Høreforeningens Høreapparat- og rehabiliteringsudvalg, Danmark