VDNR – Vuxendövas Nordiska Råd
Vuxendövas Nordiska Råd är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.

Representanter
VDNR är sammanstatt av förbunden Høreforeningen i Danmark, Kuuloliitto i Finland, Hørselshemmedes landsforbund (HLF) i Norge. Varje förbund utser två representanter och om möjligt två suppleanter. VDNR träffas minst en gång om året. Rådet utser arrangörsland för kommande möte.

Ändamål
VDNR är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.
Solidaritet och utbyte av kunskap och erfarenhet prioriteras. VNDR kan etablera samarbete med organisationer utanför Norden, som i Baltikum.


De viktigaste uppgifterna för VDNR är att:

 • Utbyta information om utveckling och förändringar när det gäller de vuxendöva
  och gravt hörselskadade, såväl de som har eller inte har CI eller hörapparat.
 • Bevaka och påverka utvecklingen inom olika områden i de nordiska länderna.
 • Arrangera seminarier för att utbyta erfarenheter på olika områden t.ex.
  kommunikation, tolkning, utbildning, Cochlea implantat och sociala frågor.
 • Initiera, skapa resurser för att driva gemensamma projekt.
 • Samarbeta med offentliga organisationer och forskningsinstitut.
 • Utse arrangörsland för de Nordiska sommarveckorna samt i samråd planera densamma.
 • Involvera, informera och samarbeta med andra organisationer.